Govor mržnje na internetu i društvenim mrežama

Govor mržnje teško je definirati, a često se uspoređuje, pa čak i jednim dijelom izjednačuje s klevetom ili uvredom. u raspravama se najčešće spominje Preporuka Vijeća Europe koja govor mržnje definira kao “sve oblike izražavanja koji šire, potiču, promiču ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje temeljene na netoleranciji. Kazneni zakon Republike Hrvatske regulira javno poticanje na nasilje i mržnju: „Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“

Ako realno sagledamo situaciju shvatit ćemo da internet nije izmislio govor mržnje.

Govor mržnje smatra se rasističkim, diskriminatornim govorom i ne uživa zaštitu koju pravo na slobodu izražavanja, kao jedno od temeljnih ljudskih prava i kamen temeljac svakog demokratskog društva, osigurava drugim sadržajima javne komunikacije.

           

     

Govor mržnje, naročito onaj na internetu, posljednjih je dana opet značajna tema u hrvatskom javnom prostoru.Povod za takvu senzibilnost prvenstveno je bila burna reakcija vlasti na pozadinu oružanog terorističkog napada na Markovu trgu u Zagrebu.Hrvatska zakonska regulativa već ima nekoliko uporišta za obračun s internetskim pozivima „slobodnih strijelaca" ili udruženih grupacija na nasilje i mržnju. Tu su Zakon o suzbijanju diskriminacije, prekršajne odredbe protiv kršenja javnog reda i mira.

Govorom mržnje općenito se smatraju svi oblici usmenog ili pisanog javnog izražavanja koji šire, potiču, opravdavaju ili pozivaju na mržnju prema određenoj skupini ili njenim pripadnicima, a u cilju stvaranja netrpeljivosti, diskriminacije, razdora ili poticanja na nasilje.

<