Krađa identiteta

Krađa identiteta je oblik kriminalne radnje lažnog predstavljavljanja radi stjecanja materijalne ili druge koristi.Jedan način je krađa informacija iz baza podataka banaka, e-trgovina, obračunskih ustanova i drugih koje pohranjuju takve informacije.

Kreiranje lažne ili krivotvorene verzije nečega znači Spoofing.Poput Web lokacije ili adrese e-pošte. Korisnik se prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom koje tako dolaze u ruke kriminalaca, a oni ih zlorabe za pristup stvarnoj Web lokaciji.

           

Kreiranje lažne ili krivotvorene verzije nečega znači Spoofing

Phishing napadi su najštetniji napadi prevaranata.Keystroke logger je program koji bilježi sve naše pritiske na tipke tipkovnice. Te se informacije šalju udaljenom napadaču koji skenira informacije da bi pronašao korisne dijelove podataka koje može iskoristiti za vlastiti profit, poput lozinki i brojeva računa.

Krađa pošte i kopanje po smeću je također prisutno. Tu se mogu naći njima korisne informacije. Kada se poštom šalju ili primaju lozinke, kodovi, PIN-ovi i slični povjerljivi podaci nakon rada treba isprazniti mape za poslane i primljene poruke i njihov sadržaj premjestiti na zaštićeno mjesto. Najbolji način sprečavanja kopanja po smeću je uništavanje svih povjerljivih poruka.

Najozloglašeniji u ovom načinu prijevare je Kevin Mitnick. On bi nazvao telefonsku kompaniju i predstavio se kao inženjer te naveo osobu s druge strane linije da mu pruži korisne informacije poput lozinki koje bi mu omogućile pristup osjetljivim računalnim sustavima.